Friday, September 17, 2010

Sri Dasam Granth Sahib Je De Virodheaan Da Bhavikh

Kalaafgana waloon ek raaj daseaa gya ke Dasam Granth da Virodh kive  ਚਪਲਤਾ naal kita janda hai !
ry. ||3||

No comments: