Friday, January 14, 2011

Dasam Ganth Gur Gobind Singh Jee De Waqt Nahi See Par..?

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕ਼ਤ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸੀ,
ਪਰ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ੧੬੯੯ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੀ ।

No comments: